Hoe werkt kindercoaching?

De sessies zijn erop gericht om het kind te stimuleren zelf aan te geven hoe het zijn situatie beleeft en, indien mogelijk, waar het naar toe wil.

De kindercoach werkt niet volgens een ‘standaardlijstje’ en er wordt steeds rekening gehouden met de eigen gevoelens, wensen en ervaringen van het kind.

De kindercoach begeleidt het proces op een manier die het kind aanspreekt. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van: spel, gesprekken, ontspanningsoefeningen, verhalen en creatieve activiteiten. Zie ook de pagina “Wat is kindercoaching en werkwijze”.

Kindercoaching is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het coachingstraject eventueel vergoed wordt door een derde partij wordt niets uit de sessies besproken met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders en het kind/de jongere.