Ik leer anders

‘Ik leer anders’ is een training voor kinderen die te maken hebben met leerproblemen omdat ze visueel leren en beelddenker zijn.

Wat is beelddenken?

Uit onderzoek is gebleken dat er in het onderwijs een groep leerlingen is die niet via het gehoor (auditief) leert, wel visueel. Kinderen met een leerachterstand of dyslexie denken vaak in beelden, niet in woorden.  Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Daardoor wordt de lesstof niet goed begrepen en onthouden. De meerderheid van de mensen (95%) leert via het gehoor (auditief). Slechts een kleine groep leert visueel.  Het flitsprogramma op school is bijna een onmogelijke opgave voor een beelddenker. Remedial teaching (bijles) helpt onvoldoende omdat ze de informatie vaak op dezelfde wijze krijgen aangeboden.  Door de informatie te vertalen naar beelden kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Deze training leert hoe je van woorden en  ook van cijfertafels, plaatjes maakt. Van alle abstracte en ongrijpbare informatie (letters, cijfers, tijd) worden plaatjes gemaakt zodat het binnen het visuele informatiesysteem van een beelddenker past.

Beelddenkers hebben veelal moeite met:

 1. Taal: (dyslexie)
 •  Spiegelen van letters: b=d en p=q
 •  Lezen (overslaan: de, het, een…)
 •  Fonetisch schrijven
 1. Rekenen: (dyscalculie)
 • Cijfers omdraaien: 25-52
 • Moeite met automatiseren (+ en – sommen)
 • Moeite met tafels en delen
 1. Taken in juiste volgorde maken
 • Onthouden van informatie
 • Organiseren en/of klokkijken
 1. Concentratieproblemen
 • Snel zijn afgeleid

Waar komt  beelddenken vandaan?

Iedereen  wordt geboren met een dominante rechter hersenhelft. Baby’s maken geen gebruik van taal, wel lezen zij lichaamstaal. Door het bewegen van armen en benen wordt de ruimte om hen heen verkend. Met klanken (huilen) maken baby’s duidelijk dat zij iets willen. Alles is gericht op het direct vervullen van een behoefte. (primair denkproces) Vervolgens leert een kind praten. Rond het derde/vierde jaar gaat een kind in woorden denken.(secondair denkproces) Een kleine groep kinderen maakt deze overstap niet en blijft in beelden denken. De rechter hersenhelft blijft dominant. De linkerhersenhelft kan een achterstand laten zien. Dit kan leerproblemen veroorzaken.

Beelddenken lijkt 50% erfelijk. Bijna altijd herkent één van de ouders deze manier van denken.

Beelddenken wordt gezien als een gave. Deze kinderen zijn vaak creatief en hebben vaak een grote snelheid van denken.

Minder ontwikkeld/Linker hersenhelft

 • Secondair voorkeursdenken
 • Beredeneren
 • Informatie opbouwen
 • Planning en organisatie
 • Tijdsbesef
 • Details
 • Woorden (taal)
 • Dominant ontwikkeld/Rechter hersenhelft
 • Primair voorkeursdenken
 • Ritme
 • Ruimtelijk inzicht
 • Overzicht
 • Verbeelding
 • Beleving
 • Dagdromen
 • Kleur
 • Nummers (rekenen)

Minder ontwikkeld

Linker hersenhelft

 • secondair voorkeursdenken
 • beredeneren
 • informatie opbouwen
 • planning en organisatie
 • tijdsbesef
 • details
 • woorden(taal)
 • nummers(rekenen)

Dominant ontwikkeld

Rechter hersenhelft

 • primair voorkeursdenken
 • ritme
 • ruimtelijk inzicht
 • overzicht
 • verbeelding
 • beleving
 • dagdromen
 • kleur

De volgende vragenlijsten geven inzicht of uw kind of u zelf een beelddenker bent.

A: Is je kind een beelddenker?

B: Ben jij een beelddenker?

A: Is je kind een beelddenker?

Om te weten of je kind beelddenker is, lees de onderstaande vragen.

 • Kan je zoon/dochter goed puzzelen?
 • Houdt je kind veel van de TV en/of spelcomputer?
 • Speelt je kind graag met constructiemateriaal,  zoals; lego?
 • Heeft je kind een levendige verbeelding en kan daardoor op gaan in zijn/haar fantasiewereld?
 • Wordt hij/zij snel afgeleid?
 • Moet je instructies vaak herhalen voordat de taak (taken) wordt uitgevoerd?
 • Heeft je kind laat leren lopen?
 • Wiebelt hij/zij veel?
 • Eerst doen en dan pas denken?
 • Is hij/zij overweldigend aanwezig op bijvoorbeeld: verjaardagen en in pretparken? (Na eerst de kat uit de boom te hebben gekeken?)
 • Denkt je kind erg in zwart-wit?
 • Is hij/zij erg perfectionistisch, die niet graag faalt en gevoelig voor kritiek?
 • Wint je kind graag en is het een slechte verliezer?
 • Herinnert hij/zij gebeurtenissen gedetailleerd (zelfs van jaren geleden?)
 • Heeft je kind problemen met het vasthouden van een potlood/pen of een slordig handschrift?
 • Heeft je kind een allergie, last van astma of veel oorontstekingen (gehad)?
 • Heeft je kind een goed gevoel voor humor (creatieve woordspelingen)?
 • Moeten de etiketten uit kleding geknipt worden? Draagt hij/zij graag zachte stoffen en heeft hij/zij bijvoorbeeld een hekel aan harde knoopjes?
 • Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, is je kind waarschijnlijk een beelddenker.

Beelddenker of niet?

De meeste ouders/verzorgers herkennen hun kind direct bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. Deze lijst benadrukt met name de drukke kant van beelddenkers. Er zijn ook veel beelddenkende kinderen die juist rustig zijn. Ieder kind is anders en uit zich ook anders.

Gelukkig zie je direct of deze leermethode werkt. Een beelddenker spelt een woord met gemak van voor naar achter en van achter naar voor. Dat lukt alleen als je het woord kan visualiseren. Altijd proberen. Want als je zoon of dochter in beelden denkt, wordt het leren opeens een stuk makkelijker en ook nog leuker! Bij twijfel kun je gerust contact opnemen.

B: Ben jij een beelddenker?

Om te weten of je een beelddenker bent, lees onderstaande vragen.

 • Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?
 • Weet je dingen zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?
 • Los je problemen op een ‘ongebruikelijke’ manier op?
 • Heb je een levendige verbeelding?
 • Herinner je wat je gezien hebt en vergeet je wat je hoort?
 • Ben je heel zwak in het spellen van woorden?
 • Kun je zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?
 • Ben je organisatorisch zwak?
 • Verlies je vaak het bewust zijn van tijd. (Kom je vaak te laat?)
 • Lees je liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?
 • Herinner je je plaatsen die je slechts 1 keer bezocht?
 • Is je handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?
 • Kun je aanvoelen wat anderen voelen?
 • Heb je talent op muzikaal, creatief/artistiek of mechanisch gebied?
 • Weet je meer dan anderen denken dat je weet?
 • Heb je een hekel aan spreken voor een groep mensen?
 • Voel je je slimmer naar mate je ouder wordt?
 • Ben je een slaaf van je (spel-) computer?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, ben je zeer waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke leerling; een beelddenker.

Wat leer je in de basistraining?

Kort gezegd: tijdens de training leer je de lesstof te vertalen naar woordbeelden, zodat je de lesstof wel kunt onthouden.  De techniek is eenvoudig. Van alle abstracte informatie zoals: letters, cijfers en tijd, maken we plaatjes. Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijg je grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kun je bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in je geheugen. Dit geeft rust in je hoofd. De techniek leer je zelf toepassen binnen vier sessies. Jonge kinderen leren  de techniek samen met hun ouders.

De techniek kun je later ook toepassen op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, buitenlandse talen enz..  Er wordt gewerkt aan de hand van het werkboek ‘Ik leer anders’.

bronvermelding: www.ikleeranders.nl

En daarna?

Na de telefonische aanmelding maken we een afspraak voor de eerste sessie. Je kind gaat kennis maken met de methode. Dat houdt in: we oefenen een aantal onderdelen en vaak wordt gauw duidelijk of de methode voor je kind werkt.  Is dat zo? Dan bestel je het leerboek en maken we vervolgafspraken. De training bestaat in principe uit 4 sessies van een uur. Soms zijn er meer sessies nodig. Dit gaat in overleg.

Een van de ouders/verzorgers is altijd bij de sessies aanwezig.

Besluit je niet verder te gaan na de eerste sessie dan betaal je alleen de eerste coachsessie. Zie tarieven voor de kosten.