Wat is kindercoaching?

Kindercoaching of kindercounselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding voor kinderen, tieners en pubers.

Bij kindercoaching staat het kind met zijn of haar klacht centraal

Hierbij wordt het kind ondersteund en begeleid bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in zijn of haar leven.

Deze situaties kunnen klachten geven als boosheid, verdriet, angst, spanning, gedragsproblemen, concentratieproblemen, vage lichamelijke klachten,

slapeloosheid, enz. Zie ook bij “Werkwijze”.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kindercoaching kan het kind helpen sterker te worden en zich daardoor tevredener en blijer te voelen. Samen met de kindercoach gaat het kind op zoek naar zijn of haar hulpbronnen en oplossingen binnen de grenzen van zijn of haar eigen mogelijkheden.

Kindercoaching helpt het kind en de jongere bij allerlei hulpvragen.

Werkwijze

Eerst kun je je telefonisch, per email of via het contactformulier aanmelden, vervolgens plannen we samen een kennismakingsgesprek, als het kan met beide ouders/verzorgers.

Tijdens dit gesprek krijg je de kans om jouw/jullie verhaal te vertellen. Het kennismakingsgesprek kan ook telefonisch.

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag helder gemaakt. Indien mogelijk, met beide ouders/verzorgers en met je/jullie kind. Vooraf krijg je een intakeformulier toegestuurd. Dit formulier stuur je terug vóór het intakegesprek. Het is mogelijk dat je kind een andere hulpvraag heeft. Dat is dan ook het vertrekpunt.

Wanneer je kind zich bij mij veilig voelt, de hulpvraag binnen mijn deskundigheid ligt en we samen met een goed gevoel tot overeenstemming komen, maken we de eerste vervolgafspraak voor begeleiding.

Tijdens de begeleiding wordt er gewerkt met verschillende interventietechnieken, zoals: gesprek, spel, rollenspel, creatieve werkvormen (tekenen, schilderen, kleien), Kids’ Skills, Rationeel Emotieve Therapie (RET), visualisatie, (persoonlijke) metafoor, oefeningen uit Rots en Water en ontspanningsoefeningen. Soms ook met zelf meegebracht materiaal van je kind.

De techniek wordt afgestemd op wat het beste past bij de behoefte van je kind en de hulpvraag. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd, de interesses en de leerstijl van je kind.

Kindercoaching is gemiddeld 5 keer. Na de 5e-sessie volgt er een gesprek. Dit kan of een eindgesprek of een tussengesprek zijn. In het geval van een tussengesprek  spreken we af hoeveel sessies er nog nodig zijn. Het aantal keer kindercoaching is sterk afhankelijk van de hulpvraag.

Bij oudercoaching kunnen een paar sessies al verbetering en inzicht geven.

Als ouder/verzorger word je goed betrokken bij de coaching. Het is van belang dat je je/jullie kind daarbij steunt en blijft steunen zodat het na de coaching ook goed blijft gaan.

In overleg is de begeleiding ook op de school van uw kind mogelijk of bij u thuis.